slide07.jpg
slide01.jpg
slide02.jpg
slide03.jpg
slide04.jpg
slide05.jpg
slide06.jpg
Salón Perfect Body
Centrum starostlivost o telo

Adresa:
Sabinovská 3/B
Prízemie multifunkčného objektu
Bratislava
82102
Slovenská republika

Telefón: 0915 - 064 822
http://www.perfectbody.sk

Informácie: PERFECT BODY, s.r.o., Sidlo: ul. 29. augusta 2263/11, 811 09 Bratislava, Nazov banky: VOLKSBANK Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, Číslo účtu: 4070057609 / 3100, IBAN: SK38 3100 0000 0040 7005 7609, SWIFT/BIC: LUBASKBX/ LUBASKBX, Telefon: 0905 818 574, Kontaktna osoba: Ing. Zdenka Uhlárová, Email: salon@perfectbody.sk, IČO/DIČ: 45 585 733/2023059555
IČO DPH: SK2023059555
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: s.r.o., vložka č. 65808/B