slide07.jpg
slide01.jpg
slide02.jpg
slide03.jpg
slide04.jpg
slide05.jpg
slide06.jpg

Chránená dielňa

Salón PERFECT BODY má štatút chránene dielne so 100% výškou náhradného plnenia na  poskytované služby

 

  • Zákon o službách zamestnanosti č. 5 z roku 2004 ukladá pre každého zamestnávateľa s viac ako 20 zamestnancami povinnosť zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím.

 

  • Pokiaľ túto podmienku nespĺňate ste povinní odviesť odvod za nesplnenie tohto podielu Úradu práce vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy v národnom hospodárstve za prvý až tretí štvrťrok v uplynulom roku.

 

Celková suma objednávky zadanej v chránenej  dielni PERFECT BODY je nižšia oproti odvodu a predstavuje 0,8 násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy. Ak Vaša spoločnosť zamestnáva 20 a viac zamestnancov, je podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti povinná zamestnávať 3,2% zdravotne postihnutých občanov. Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Druhou možnosťou je využiť náhradné plnenie a kupovať služby chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným hendikepom.

 

Vaša spoločnosť nákupom služieb v chránenej dielni PERFECT BODY:

  1. - vyhne sa zákonným odvodom - za nezamestnávanie občanov so ZŤP,
  2. - získa pre svojich zamestnancov, alebo obchodných partnerov atraktívne benefity – masáže, kozmetické ošetrenia tváre a tela, programy na detoxikáciu a chudnutie
  3. - podporí zamestnávanie zdravotne ťažko hendikepovaných

 

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: 0915 064 822